Kunde
Osteoprose foreningen
Rolle

User Experience
Digital Designer
Wordpress content manager

Oplysnings website

Det overordnede formål med kampagnen er at opspore og hjælpe flere af de op mod 500.000 danskere, som formodes at have knogleskørhed uden at vide det.

Kampagnen indeholder to spor. Spor 1 henvender sig til sundhedsfagligt personale, og spor 2 henvender sig til borgere. Begge spor skal bidrage til at udbrede kendskab og kundskab til knogleskørhed.

Informationsindsatsen på spor 1 skal styrke det sundhedsfaglige personales viden om risikofaktorer for knogleskørhed og om opsporing, forebyggelse og rådgivning om sygdommen.

Informationsindsatsen på spor 2 skal styrke borgernes viden om risikofaktorer for knogleskørhed og forebyggelse af sygdommen, give borgerne indsigt i konsekvenserne af knogleskørhed for den enkelte, støtte borgerne i at tage ansvar for egen sundhed og henvise til muligheder for hjælp og rådgivning.